Omplir buits

Aquesta activitat us demana que sigueu precisos. Cal que llegiu el text amb atenció i després llegiu, també amb molta atenció, el verbs que us avancem a continuació. Decidiu quin verb escau millor a cada buit. Buscar el significat dels verbs al diccionari us serà una gran ajuda.

 

Els llums es (1)__________més intensos a mesura que la terra es (2)___________d'esquena al sol, i l'orquestra (3)_____________a tocar música de còctel, mentre l'òpera de veus (4)_____________de to. Les rialles es feien més fàcils a cada minut que (5)_____________, es vessaven pròdigament, (6)____________al màgic influx d'una paraula alegre. Els grups (7)____________ més ràpidament, s' (8)___________ amb noves arribades, es (9)____________ i reconstituïen en un sol alè; ja hi havia noies errívoles, confiades, que (10)__________ d'ací d'allà entre les altres més sòlides i més estables, (11)___________ per un breu instant joiós el centre d'un grup, i després, exaltades pel triomf, (12)__________ a la deriva per entre aquell mar de rostres i veus i colors. 

 

Francis Scott Fitzerald, El gran Gatsby.

(Trad. Ramon Folch i Camarasa)

continuaven

pujava

brollaven

anaven

passava

girava

feien

engruixien

dissolien

començava

canviaven

esdevenien

 

continuaven pujava brollaven anaven
passava girava feien engruixien
dissolien començava canviaven esdevenien