Canviem el registre

El narrador d'aquest text és un senyor que tot i que explica una experiència molt quotidiana ho fa amb un registre culte. Vosaltres heu d'explicar la mateixa experiència utilitzant un registre col·loquial. Recordeu que el registre col·loquial o familiar és el que utilitzeu a casa o amb els amics però que també ha de mantenir una certa correcció lingüística, si no ja parlaríem del registre vulgar. 

No sé si vostès han passat mai a través d'un tren de rentat de cotxes. És impressionant. Vull dir passar-hi dins el propi cotxe, dins el cotxe que en aquell moment vols que quedi ben net. Normalment, la gent sol deixar que el cotxe vagi avançant sol, a poc a poc, gràcies als rails del tren que per això mateix es diu tren de rentat, perquè té rails que fan que el cotxe avanci. El cotxe avança, doncs, i rep impactes de sabó, i després hi ha tot de petits sortidors d'aigua, i el cotxe queda ben moll, i després hi ha una mena d'esponges gegants i un corrent d'aire calent perquè el cotxe quedi ben sec i ben net.

 

Josep M. Fonalleras, Avaria.