TEXT EXPOSITIU

La segona activitat consisteix en elaborar un text expositiu sobre un tema que us interessi especialment. Abans de redactar-lo, però, cal que busqueu la informació a partir de la qual n'escriureu el text, aquesta caldrà que l'adjunteu també en el missatge on enviareu l'exposició. 

 

Si voleu podeu consultar la popular Wikipedia sabent que no és cap autoritat científica pot ser útil per a la nostra pràctica.