Descobreix els barbarismes

Un barbarisme és una forma lingüística d'origen estranger no assimilada a la llengua pròpia i normativament rebutjada. Identifica els barbarismes de les següents oracions i escriu la forma correcta. Després comprava'n la correcció.

 

- En l'etapa d'avui hi ha hagut deu abandonos.

-No puc abarcar tanta feina.

-Tenen un abasteixement suficient de queviures.

-És abogada d'ofici.

-Tinc un abono de l'Auditori per a aquesta temporada.

-Fes-me un abraç.

-La majoria de diputats van abstendre's en la votació.

-La policia va acabar amb la manifestació.

-Han posat aire acondicionat.

-És un aconteixement molt important.