Narracions breus

Proposta de redaccions breus a partit d'una imatge per a ESO 2.