EDU3.CAT

EDU3.CAT és un web on podem trobar tots els documentals audiovisuals intel·lectualment interessants que ha emès Televisió de Catalunya. És producte de la col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Departament d'Educació.