Per treballar el lèxic i la formació de mots podem fer les activitats en línia de MUDS DE MOTS escollint el nivell que més ens convingui. 

Per saber identificar correctament les paraules claus en un text aquesta activitat us pot ser molt útil.

Si voleu que els vostres esquemes us serveixin per a preparar un examen cal fer-los bé, aquí teniu una activitat per aprendre'n.

Què vol dir fer un resum? Aquí teniu una forma ràpida i senzilla de fer-ne.