Text, paràgraf, frase i paraula clau
Cuidar el text com una unitat, els paràgrafs equilibrats, les frases entenedores i escollir la paraula adequada.
1. Text, paràgraf, frase i paraules clau
Documento Adobe Acrobat 99.5 KB