EINES PER A ESCRIURE MILLOR

1. Text, paràgraf, frase i paraula adequada.

2. Cohesió, coherència i adequació.

3. Errors d'expressió i revisió del propi text.

4. Descripció.

5. Exposició.

6. Argumentació.

7. El text periodístic.

7.1. La notícia.

7.2. La crònica.

7.3. El reportatge.

7.4. L'entrevista.

8. El text publicitari.

9. La narració.